Anhydridové potery, samonivelačný anhydritový poter

 

Samonivelačné anhydritové potery sú dnes najčastejšie používaná technológia pri realizácii podlahy v rodinných domoch ale aj v bytových domoch a obchodných či kancelárskych priestoroch. Anhydridové potery sú tvorené na báze sadry alebo presnejšie síranu vápenatého. Tento materiál má v porovnaní s betónovými alebo cementovými materiálmi viacero výhod. To je tiež dôvod prečo sa tak výrazne presadzujú v dnešnej dobe.

 

Anhydritový poter a jeho výhody

 

Zmršťovanie alebo objemové zmeny sú výrazne nižšie ako pri cementových poteroch. Toto má pozitívny vplyv na minimálnu náchylnosť na praskanie finálnej vrstvy. Netvoria sa praskliny. Pri cementových poteroch je riziko vzniku prasklín výrazne vyššie. Toto sa dá eliminovať napríklad použitím kari sietí. Toto riešenie ale ďalej zvyšuje cenu a zároveň predlžuje čas na prípravu realizácie cementového poteru. Takisto pri použití anhydridového poteru nie je potrebné robiť dilatačné špáry až do plochy niekoľko stoviek metrov štvorcových a to aj pri podlahovom kúrení. To znamená ani pri väčšom rodinnom dome nie sú potrebné dilatačné špáry.

So zmršťovaním súvisí aj ďalšia výhoda anhydritových poterov v porovnaní s tými na báze cementu a to pri použití podlahového kúrenia. Pri tuhnutí liateho poteru na báze cementu môže dôjsť k malému oddeleniu rúrky teplovodného kúrenia od materiálu poteru. Takto vznikajú malé vzduchové bubliny ktoré výrazne zvyšujú tepelný prechodový odpor. Takto sa zvyšujú náklady na vykurovanie a zároveň sa predlžuje nábeh podlahového vykurovania. Naopak pri anhydritových poteroch sa materiál priľne k teplovodnej rúrke podlahového kúrenia a prenos tepla do telesa podlahy je výrazne lepší a rýchlejší. Šetrí sa čas aj peniaze na vykurovanie.

V prípade realizácie liateho strojového poteru na báze anhydritu je požadovaná vrstva nižšia ako v prípade cementového poteru. Pri anhydidových poteroch sa udáva minimálna vrstva približne 4 cm. Pri cementovom potere je minimálna hrúbka 5 cm. Ideálne je pri každom povrchu použiť aspoň o 1 centimeter viac. Toto má opäť vplyv na výslednú cenu poteru. Síce je jednotková cena za cementový poter nižšia ale hrúbka vrstvy to dorovnáva.

Existujú prípady kde sa anhydritový nivelačný poter nehodí. Sú to vlhké prostredia ako napríklad kúpeľňa, práčovňa prípadne vlhká pivnica. V takomto prípade volíme samonivelačný poter na báze cementu.

 

Cena anhydritového poteru

 

Na cenu anhydritových poterov vplýva viacero faktorov, a preto nie je možné uviesť jednu cenu pre všetky typy realizácií. Na cenu anhydritového poteru vplývajú faktory ako miesto realizácie, hrúbka nivelačného poteru a plocha na ktorej sa bude realizovať anhydritový poter. Pre každú zákazku  pripravíme konkrétnu cenovú ponuku. Pre orientáciu ale uvádzame štandardnú cenu.

 

Cena sadrového anhydritového poteru pri hrúbke 4 cm je od 12 € za meter štvorcový. Cena je za komplet dodávku teda materiál aj práca.

 

Najväčšie výhody anhydritových poterov

 

  • Rýchlosť realizácie – pri rodinných domoch trvá komplet realizácia jeden deň
  • Vysoká rovinatosť finálneho poteru – poter je samonivelačný, bez potreby ďalšieho vyrovnávania
  • Pochôdzne už po jednom dni v prípade ideálnych podmienok
  • Zaťaženie už po jednom týždni
  • V porovnaní z cementovým poterom stačí menšia hrúbka liateho poteru
  • Vysoká pevnosť liateho poteru
  • Veľmi malá rozťažnosť, minimálny vznik prasklín

 

Realizujeme anhydritové potery po celom Slovensku. Najčastejšie ale realizujeme anhydridové potery v Banskobystrickom kraji teda v mestách Banská Bystrica, Zvolen, Žiar nad Hronom a ďalších obciach.

anhydritovy poter
anhydridove potery cena