Pokládku zámkovej dlažby realizujeme vo Zvolene, Banskej Bystrici a v blízkych okolitých mestách a obciach. Najčastejšie sa zámková dlažba kladie pri rodinných domoch, prípadne pri bytových domoch. Jedná sa o dnes najviac používané riešenie chodníkov a príjazdových ciest k domu. Prakticky všetky novostavby rodinných domov riešia spevnené plochy pomocou zámkovej dlažby.

Postup pokládky zámkovej dlažby:

 

  • V prvom kroku je potrebné vymeranie budúceho chodníka respektíve plochy kde chceme položiť zámkovú dlažbu
  • Nasledujú výkopové práce. Hĺbka výkopu je rôzna. Pri nízko zaťažených plochách ako sú chodníky okolo domu postačí hĺbka 30 cm. Pri viac zaťažených plochách ako je napríklad prístupová cesta pre osobné auto sa odporúča hĺbka 40 – 50 cm.
  • Nasleduje vytvorenie lôžka. To sa skladá z viacerých frakcií kameniva. Najskôr sa použije kamenivo frakcie 32/63 mm (makadam). Toto podľa zaťaženia v hrúbke 10 – 30 cm. Táto vrstva sa potom presype štrkom frakcie 8/16 mm. Hrúbka tu býva okolo 10 cm. Posledná vrstva do ktorej sa kladie samotná zámková dlažba je frakcie 4/8 mm. Prvé dve vrstvy je potrebné zhutniť, každú zvlášť. Posledná vrstva sa už nehutní. Pri pokládke dlažby sa používajú obrubníky po celom obvode spevnenej plochy. Tieto sa najčastejšie osádzajú do betónu. Pri vytvorení lôžka na kladenie zámkovej dlažby je potrebné dodržiavať sklon 1,5 až 3 percentá z dôvodu odvodu dažďovej vody
  • Dlažba sa začína klásť z jedného okraja a postupuje sa ďalej. Pri kladení sa dodržiavajú škáry 3 – 5 mm medzi jednotlivými dlažbami. Je to z toho dôvodu, aby sa finálne mohla celá plocha vyplniť škárovacím materiálom frakcie 0-2/4 mm.
  • Po vyplnení medzier jemným štrkom – pieskom na to určeným sa ako posledný krok vykoná vibrovanie zámkovej dlažby pomocou vibračnej dosky s gumovou podložkou

Ponuka služieb