Strojové omietky a ich použitie a výhody

 

Omietky sú najčastejším riešením finálnej vrstvy v interiéroch bytov, domov ale aj kancelárskych a obchodných priestorov. V minulosti sa robili výhradne ručne ale dnes už doba pokročila ďalej. Hlavne pri väčších plochách je výhodné zvoliť strojové omietky. V porovnaní s ručnými omietkami je asi najväčšia výhoda rýchlosť realizácie. S tým súvisia aj náklady na prácu. Tie sú približne polovičné v porovnaní s ručnými omietkami. Často krát sú aj materiály určené na strojové omietanie o niečo lacnejšie. Strojové omietky majú tiež rovnomernejšiu štruktúru a celkovo sú viac homogénne.

 

Rozdelenie strojových omietok

V praxi sa najčastejšie stretávame s dvomi typmi strojových omietok.

 

Vápenno cementové strojové omietky

sú rokmi overenou klasikou. Jedná sa o klasický vzhľad s jemným zrnom. Zrno je najčastejšie rozmeru 0,6 mm. Vápenno cementové omietky sú vhodné do celého bytu alebo domu teda okrem obytných miestností aj do kuchyne, kúpeľne a toalety. To znamená že ich môžeme použiť aj v mierne vlhkejších priestoroch. Hrúbka omietky sa najčastejšie pohybuje okolo 10 – 15 mm. Najmenšia hrúbka by nemala klesnúť pod 5 milimetrov. Naopak maximálna hrúbka pri vápenno cementových strojových omietkach by nemala presiahnuť 30 mm pri vyrovnávaní nerovností. Hrúbka vrstvy nad 15 mm má za následok zvyšovanie ceny za použitý materiál aj keď lokálne na vyrovnanie nerovností je to akceptovateľné.

Vápenno cementové strojové omietky schnú v závislosti od teploty a vlhkosti približne 2 až 4 týždne. Úplné vyzretie sa udáva až po dvoch až troch mesiacoch. Po tejto dobe je tiež odporúčané maľovanie omietok. Pri výstavbe domu tiež často krát dochádza k realizácii strojových anhydritových poterov. Toto je podobne mokrý proces ako sú strojové omietky. Ak chceme ušetriť čas schnutia, odporúča sa tieto dva procesy spraviť krátko po sebe a tak budú vysychať podlahy aj steny naraz. Niektoré procesy je možné robiť až po vyschnutí. Napríklad sadrokartónové práce. Takto vieme postupovať na stavbe rýchlejšie. Toto platí aj pre Ďalší často používaný typ strojových omietok a to sadrové omietky.

 

Sadrové strojové omietky

sú moderné omietky pomocou ktorých dosiahneme hladký povrch. Vyrábajú sa zo zmesi ktorá je na vápenno sadrovej báze. V porovnaní s vápenno cementovými strojovými omietkami majú niektoré výhody ale aj obmedzenia. Ich vhodnosť závisí od konkrétneho prípadu výstavby. Sadrové omietky teda hlavne poskytujú rovný alebo aj gletovaný povrch. Použitie je v interiéroch podobne ako vápenno cementové omietky. Podobná je aj hrúbka v rozmedzí 10 – 25 mm. Výhody sadrových omietok sú nasledovné. Estetické hľadisko. Niektorí ľudia preferujú hladké omietky v porovnaní s jemným zrnom vápenných omietok. Sadrové omietky sú tiež vhodnejšie pre alergikov a to z dôvodu že sa na nich menej usadzuje prach. Strojové sadrové omietky majú tiež jednu zaujímavú vlastnosť a to že dokážu zadržať pri zvýšenej vlhkosti určité množstvo vody. Následne v suchšom prostredí ju postupne uvoľňujú. Takto ďalej prispievajú k lepšej a zdravšej klíme v obytnom priestore. Tiež sú ľahšie opraviteľné a to aj lokálne. Ich absorpčná schopnosť má tiež jednu špecifickú negatívnu vlastnosť a tou je že nie sú vhodné do priestorov kde sa fajčí. Okrem vlhkosti totiž to dokážu absorbovať aj dym a takúto miestnosť je potom náročné vyvetrať.

 

Strojové omietky cena

 

Cena strojových omietok sa určuje pri obhliadke nakoľko je rozdiel či sa jedná o starší dom alebo novostavbu. Na cenu tiež vplývajú veci ako je lokalita stavby, rozsah omietok v metroch štvorcových, podkladový materiál a podobne. Základné ceny je ale možné uviesť nasledovne:

Strojové vápenno cementové omietky
Cena od 11 € za meter štvorcový (pri štandardnej hrúbke 15 mm)

Strojové sadrové omietky
Cena od 13 € za meter štvorcový

ceny bez DPH

Konkrétnu cenu Vám pripravíme na základe obhliadky. Obhliadka je bezplatná.

Realizujeme strojové omietky po celom Slovensku. Najčastejšie ale realizujeme strojové omietky v Banskobystrickom kraji teda v mestách Banská Bystrica, Zvolen, Žiar nad Hronom, Detva a ďalších blízkych obciach.

strojove omietky
strojove omietky cena m2